månadsarkiv: december 2018

Körkort i skolan – bra eller dåligt?

Jag tror att det är viktigt att försöka fånga upp studenternas intresse i skolan. Ett sådant sätt kan helt klart vara att låta ungdomarna studera körkortsteori på skoltid. På så sätt lär de sig trafikvett och alla får samma chans att lära sig. Möjligheten finns då också att förklara hur viktigt det är med en bra hjälm till crossen och mopeden. Kanske kan det på lång sikt leda till färre allvarliga olyckor på vägarna.

Självklart finns det en kostnad för både utrustning och utbildning men jag vet att det redan finns vissa ställen i landet där ungdomarna har möjlighet att välja denna typ av utbildning som en valfri kurs på gymnasiet. Samtidigt befinner sig alla i trafiken på ett eller annat sätt och grundläggande kunskaper kan alla ha nytta av. Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att jag tror att det här är en bra idé.

Trafik i solnedgång