månadsarkiv: april 2019

Att hjälpa hemmasittare

Hemmasittare är ett relativt nytt begrepp, som inte fanns när jag gick i skolan. En hemmasittare är ett barn som av olika anledningar har stor frånvaro i skolan. Oftast vet föräldrarna om att barnet stannar hemma, men de klarar inte av att tackla problemet på egen hand. För att kunna hjälpa eleven krävs både pedagogiskt och psykosocialt stöd. Mötet behöver ske på en plats där denne känner sig trygg, oftast i hemmet. Arbetet med att skapa ett samarbete är tålamodskrävande och pågår ofta under en längre period. Det gäller att ge barnet motivation till att själv vilja förändra sin livssituation.

Flicka vilar huvudet mot handen