Kategoriarkiv: information

Skolan brister när det kommer till funktionshindrade barn

Brister i skolans stöd för barn med funktionsnedsättning

alla elever har rätt till utbildning, det borde vara självklart i ett land som Sverige. Tyvärr är det inte fullt så enkelt för alla. Idag finns större kunskap än någonsin om funktionsnedsättningar så som exempelvis ADHD eller Aspergers syndrom. Trots detta berättar otaliga föräldrar om brister i skolan vad gäller anpassning och hjälpmedel för barn med andra behov än normen. Många har stångat sig blodiga för att få en anpassning deras barn redan har rätten till. Skolan brister allt för ofta såväl i kunskap och bemötande av dessa elver som i hjälpinsatser och stöttning. Ofta handlar det i grunden om ekonomi. Skolan har varken pengarna eller resurserna för att möta barnens behov och försöker således ofta få till en alternativ lösning som allt för ofta leder till hemmasittande barn. Barn som inte får en chans att tillgodose sig den utbildning de lagligen har rätt till. Det blir allt mer uppenbart att det finns ett stort behov av att satsa pengar på resurser såväl som utbildning för personal gentemot funktionshindrade barn av olika slag. Ett funktionshinder behöver inte innebära en oförmåga att arbeta och ska heller inte behöva resultera i en sådan oförmåga till följd av bristande utbildning.

Studiehandledare guidar dig rätt i livet

Studiehandledare hjälper dig hitta rätt efter studenten

När gymnasietiden börjar närma sig sitt slut är det dags att påbörja något nytt. Vill man inte stå utan sysselsättning eller inkomst när hösten kommer är det bäst att börja söka efter det man vill jobba med redan under våren. Som gymnasieelev kan det vara svårt att veta exakt vad man vill eller hur man söker det man vill och där kommer studiehandledare in i bilden.

Studiehandledare finner du på alla gymnasieskolor i Sverige och kommunerna brukar även ha några anställda som kan hjälpa dig även efter du tagit studenten. Hos dem får du hjälp med att hitta rätt utbildning på universitet eller något yrke du kan sysselsätta dig med direkt efter gymnasiet. Om du sedan väljer att studera på högskola kommer du även här finna studiehandledare som hjälper dig navigera under din utbildning och vad du kan jobba med när du fått din examen. Handledarna är speciellt tillsatta för att hitta rätt väg för just dig, så ett möte med en av dem kan vara smart innan du väljer inriktning på jobb och utbildning.