7 enkla tricks som hjälper en lärare att fånga elevernas uppmärksamhet

Ibland så är det bara kaos i klassrummet och det känns omöjligt att kunna fånga elevernas uppmärksamhet. Sedan om man lyckats fått deras uppmärksamhet kommer utmaningen att kunna behålla den. Vad kan man göra för att lyckas? Här är sju bra tips som hjälpt mig. 

  1. Studera eleverna
  2. Bra lärare visar sin passion för det ämne de undervisar i och framhäver också varför man bör lära sig det.
  3. Var tydlig även om du inte kan göra det enkelt.
  4. Upprepa huvudpunkterna
  5. Förmedla inte bara information
  6. Lyssna på dina elever
  7. Använd inte samma metod för alla

Eleverna måste förstå det de lär sig för att kunna behålla intresset. De måste även förstå syftet till varför de ska lära sig det du försöker lära ut. Har du dessutom en passion för ämnet som du utstrålar så är det smittsamt på ett positivt sätt.

 

Tekniska utbildningar

Gillar du matematik, får du en kick av att installera ett nytt Sensor alarm eller har du alltid haft en känsla av att den där appen i mobiltelefonen skulle du själv kunnat göra lite, lite bättre? Om du svarade ja på någon (eller alla) av de frågorna kanske du borde överväga att söka dig till en av alla de tekniska utbildningar som finns i Sverige. Tyvärr har antagligen antagningen stängt för länge sedan till många program, men enstaka strökurser, ofta på distans, kan ännu vara öppna att söka. De kan vara en utmärkt introduktion och en trevlig inkörsport till högre studier inom teknikens makalösa värld. Kanske är programmering din grej, eller också får du kanske inte nog av linjär algebra? Sök in till ett civilingenjörsprogram, ett vanligt högskoleingenjörsprogram, testa datavetenskap eller varför inte satsa på något mer teoretiskt och bli matematiker eller fysiker på någon av de naturvetarlinjer som finns? Valet är ditt!

Liquid Crystal Display, eller LCD kort & gott

Fordonsteknik i skolan

Fordonsteknik är ett populärt ämne i skolan som många väljer att fördjupa sig i, särskilt på gymnasiet. Det kan man verkligen förstå! Fordonsteknik är väldigt intressant och det finns en stor efterfrågan på arbetskraft inom området. Efter att ha läst fordonsteknik på gymnasiet finns det möjlighet att få jobb på en bilverkstad eller liknande. på skruvat.se finns massor av reservdelar och annat till bilen för den som gillar att fixa med bilen och själv laga skador som har uppstått. Inom skolans värld beställer vi mycket reservdelar från nätet eftersom det både är billigt och smidigt. För den som gillar fordonsteknik och att skruva själv i bilen kan vi verkligen rekommendera skruvat.se där det mesta som man kan behöva finns. Förmodligen kommer fordonsteknik bli allt viktigare i framtiden med tanke på att stora delar av världen blir allt mer utvecklad och förfrågan kring fordon kommer troligtvis att öka i framtiden.

Under huven på en bil

Idrott i skolan förbättrar koncentrationen och hälsan

Vikten av idrott i skolan

I samband med att tekniken utvecklas och internet blir mer och mer tillgängligt, ökar också övervikt och fetma hos många barn och ungdomar. Ser man tillbaka på tidigare år var det betydligt mer vanligt att barn och unga var ute och rörde på sig. Visst finns det fortfarande många som väljer att vara ute i friska luften och sporta eller leka, men i många fall har smartphones och surfplattor tagit över vardagen helt. En mycket stor fördel som alla i Sverige erbjuds från en ung ålder är gymnastik, eller rytmik som är vanligare i förskolor. Idrott i skolan är ett sätt att få barn, som i vanliga fall kanske inte aktiverar sig till den grad att kroppen och hälsan får en positiv effekt, att röra på sig. Många har delade känslor inför idrott i skolan, men de allra flesta, både barn, föräldrar och lärare, håller med om att det skulle behövas ytterligare timmar eftersom en del vill ha mer idrott i skolan. Vissa menar att det är alldeles för få timmar och att alla föräldrar inte hinner med att sysselsätta sina barn på vardagar, eller så har barnen själva inte har något intresse för motion. Genom att införa fler idrottstimmar i skolan minskar risken för ohälsa hos barn och ger starkare och friskare människor.

Akvariefiskar online

Går det att köpa akvariefiskar online?

Visste du att du kan informera dig om och även köpa akvariefiskar online? Rutinerna för att transportera akvariefiskar i säkra behållare där fiskarna klarar sig bra är väl utvecklade sedan lång tid tillbaka. Butikerna som säljer akvariefiskar online har ofta ett mycket stort utbud och bra information om de olika fiskarna på sin hemsida. Såväl söt som saltvattensfisk samt, givetvis, akvarier och teknisk utrustning kan beställas på detta sätt. Det är dock inte alla fraktbolag som transporterar levande fisk utan det är en verksamhet som kräver särskilda tillstånd. Den stora svårigheten med frakt av fisk är att säkerställa temperaturen på vattnet inne i de frigolitlådor man brukar använda och som innehåller särskilda påsar med fisk och vatten. Frakten blir dyr om det bara handlar om enskilda fiskar. Akvarieentusiaster brukar ofta enas om en lite större beställning för att få ner priset. Skolor är en annan kundgrupp, det är relativt vanligt att använda akvariefiskar i undervisningen för att till exempel visa hur ett ekosystem fungerar.

Skolan brister när det kommer till funktionshindrade barn

Brister i skolans stöd för barn med funktionsnedsättning

alla elever har rätt till utbildning, det borde vara självklart i ett land som Sverige. Tyvärr är det inte fullt så enkelt för alla. Idag finns större kunskap än någonsin om funktionsnedsättningar så som exempelvis ADHD eller Aspergers syndrom. Trots detta berättar otaliga föräldrar om brister i skolan vad gäller anpassning och hjälpmedel för barn med andra behov än normen. Många har stångat sig blodiga för att få en anpassning deras barn redan har rätten till. Skolan brister allt för ofta såväl i kunskap och bemötande av dessa elver som i hjälpinsatser och stöttning. Ofta handlar det i grunden om ekonomi. Skolan har varken pengarna eller resurserna för att möta barnens behov och försöker således ofta få till en alternativ lösning som allt för ofta leder till hemmasittande barn. Barn som inte får en chans att tillgodose sig den utbildning de lagligen har rätt till. Det blir allt mer uppenbart att det finns ett stort behov av att satsa pengar på resurser såväl som utbildning för personal gentemot funktionshindrade barn av olika slag. Ett funktionshinder behöver inte innebära en oförmåga att arbeta och ska heller inte behöva resultera i en sådan oförmåga till följd av bristande utbildning.

Mer pengar till skolan

Pengar till skolan i utsatta områden

Att barn och utbildning är viktiga politiska frågor i Sverige är inget nytt, men trots det ser inte alltid skolförhållandena bra ut i vårt land. Många pekar till exempel på att det är för många barn per lärare eller pedagog i förskoleklasser och grundskoleklasser. Tycker du också att det är viktigt att vi satsar på att ge ännu mer pengar till skolan? Regeringen avslöjade nyligen en satsning på 100 miljoner kronor för att förbättra förskolan i utsatta områden. Detta gäller även grundskolan i samma områden. Vilka skolor och förskolor som omfattas av detta beror på resultat i tidigare kunskapstest, samt på hur många elever från dessa förskolor och skolor som inte fortsätter sina studier efter grundskolan. Vad innebär då dessa satsningar mer konkret? Ett av svaren från Miljöpartiets språkrör och Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin är att man till exempel i högre grad ska börja arbeta med flerspråkiga resurser och arbetssätt i skolan. Att satsa på att ge mer pengar till skolan i utsatta områden är definitivt ett steg i rätt riktning.

Studiehandledare guidar dig rätt i livet

Studiehandledare hjälper dig hitta rätt efter studenten

När gymnasietiden börjar närma sig sitt slut är det dags att påbörja något nytt. Vill man inte stå utan sysselsättning eller inkomst när hösten kommer är det bäst att börja söka efter det man vill jobba med redan under våren. Som gymnasieelev kan det vara svårt att veta exakt vad man vill eller hur man söker det man vill och där kommer studiehandledare in i bilden.

Studiehandledare finner du på alla gymnasieskolor i Sverige och kommunerna brukar även ha några anställda som kan hjälpa dig även efter du tagit studenten. Hos dem får du hjälp med att hitta rätt utbildning på universitet eller något yrke du kan sysselsätta dig med direkt efter gymnasiet. Om du sedan väljer att studera på högskola kommer du även här finna studiehandledare som hjälper dig navigera under din utbildning och vad du kan jobba med när du fått din examen. Handledarna är speciellt tillsatta för att hitta rätt väg för just dig, så ett möte med en av dem kan vara smart innan du väljer inriktning på jobb och utbildning.

Bästa kameran för dig

Bästa kameran är kameran som just du tar bäst bilder med

Vilken som är den bästa kameran rent objektivt är helt omöjligt att avgöra eftersom det finns många jättebra kameror som inte riktigt går att jämföra eftersom de är framtagna för helt olika ändamål. Vilken är den bästa kameran för dig? Det är däremot en fråga som faktiskt kan besvaras – även om det inte är så lätt som man kan tro. Det finns kameror från några hundralappar och upp till nästan astronomiska belopp. Ofta får man den kvalitet man betalar för så det kan vara vettigt att först bestämma sin budget för kameraköpet. Då kan man läsa tester som handlar om kameror i just den prisklassen. Det är dock inte säkert att en ”testvinnare” är bäst för dig. För att prestera bra i tester måste kameror ofta ha goda allroundegenskaper och alltså vara åtminstone ganska bra på det mesta. Tänker du använda din kamera till något mer specifikt som t.ex. svartvita bilder, bilder på rörliga motiv eller närbilder med hög upplösning så kommer du att märka att samma kamera inte kan vara bäst på allt detta. Olika typer av kameror är bra på olika saker.

Att problematisera verkligheten

Ibland blir jag ledsen och känner vanmakt när jag läser sådana här artiklar. Vilken skola vill vi ha? Inte en där lärare slutar, blir sjuka eller helt enkelt inte räcker till. Inte en där elever går i utan att få tillräckliga kunskaper. Inte en skola där både elever och lärare känner sig otrygga. Vi måste följaktligen också ställa oss frågan – vilket samhälle vill vi ha? För i slutändan är bristande kunskaper och trygghet ett hot mot demokrati. Det är demokrati vi uppger oss ha och vill inte ge upp, eller hur? Då måste vi hjälpas åt för att göra det möjligt för unga generationer att ha en skolgång värd namnet. Det går att ha världens bästa elever och lärare. Kan vi inte lära oss något av finska skolexemplet? Det finns många länder som tittar åt det hållet för att lära sig av finsk erfarenhet och praxis. Och det finns många dagar när jag grubblar såhär. Jag är nog inte ensam om det. Men samtidigt har livet och vardagen sin lilla gång och grubblerier slutar oftast med att det är dags att städa, äta, ringa och hinna med allt.

Och dagarna går … samtidigt som jag tröstar mig med att grubblerier kanske är fösta steget till problematisering av världen vi lever i. Jag grubblar alltså tänker jag!

För att citera sociologen Johan Asplund: ”Att problematisera verkligheten är det första steget till kunskap, och det är ett steg som omöjligt kan överhoppas.”

DSC_1229